Treoracha chun na scoile

Directions to the School

Taisteal / Travel


Bóthar – Ón N4: Fág an N4 ag an sleasbhóthar fógraithe "Léim an Bhradáin Thiar/Cill Droichid". Lean na fógraí i dtreo Léim an Bhradáin. Tiomáin thar ollmhargadh Lidl agus lean ar aghaidh díreach, thar droichid na canálach ag a bhfuil an stáisiún traenach, tríd na soilse tráchta agus ar aghaidh díreach ar feadh tuairim is 50 slat go dtí go dtagann tú chomh fada le gabhal sa bhóthar. Cas ar dheis ag an ngabhal, feicfidh tú an scoil romhat ar chlé.

Road – N4: Exit the N4 at the sliproad signed for Leixlip West/Celbridge. Follow the signs towards Leixlip. Pass Lidl supermarket and continue straight over the canal/railway bridge, go through traffic lights and continue straight for approximately 50 yards until you reach a fork in the road. Take the right-hand fork. The school is the first building on the left.

Bóthar – Ó Léim an Bhradáin: Tiomáin i dtreo Mháigh Nuad. Tiomáin thar an séipéil, suas an cnoc agus cas ar chlé. Feicfidh tú an scoil romhat ar chlé.

Road – Leixlip village: Take the Maynooth road until you pass Leixlip parish church and reach a fork in the road. Turn left. The school is the first building on the left.

Iarnród – Líne Áth Cliath-Mágh Nuad-Sligeach: Tuirling ag Léim an Bhradáin-Droichead Louisa. Siúil soir ón stáisiún traenach i dtreo lár an bhaile, tríd na soilse tráchta agus ar aghaidh díreach ar feadh tuairim is 50m. go dtí go dtagann tú chomh fada le gabhal sa bhóthar. Cas ar dheis ag an ngabhal, feicfidh tú an scoil romhat ar chlé.

Rail – Dublin-Maynooth-Sligo line: Alight at Leixlip Louisa Bridge and walk down the hill (away from the railway bridge), go through traffic lights and continue straight for approximately 50 metres until you reach a fork in the road. Take the right-hand fork. The school is the first building on the left.

Bus – Uimhir 66: Tuirling ag séipéal Léim an Bhradáin agus siúil i dtreo ionaid an pharóiste. Lean an cosán suas chomh fada leis an mbóthar. Feicfidh tú an scoil romhat ar dheis.

Bus – Route 66: Alight at Leixlip parish church and follow the signs for the Parish Centre. Continue on up the path until you reach the Celbridge Road. The school is the first building on the right.