Nuachtlitir na Cásca, 2010

Dán

An Cháisc

Bhí m’ ubh cásca ar an mbord.
Is maith liom an ubh cásca.
Ansin d’ith mé m’ ubh cásca.
Níor ith mo Mhamaí agus Daidí uibheacha cásca.

Le Aine Ní Fhearaíl Rang NSA   

I love Easter because the Easter Bunny will be here soon. He will bring nice Easter Eggs.

Ruairí de Bré Rang NSA


Dearbhán Tesco

Táimid ag bailiú dearbhán Tesco arís! Is féidir iad a chur sa bhosca cuí atá os comhair Seomra Ranga 2A.Bhain Ranganna Naí Shóisir –Rang 2 an-taitneamh as na huirlisí garraíodóireachta do pháistí a fuaireamar ar na dearbháin dheireanacha a bailíodh. Míle buíochas libh!

`We are collecting Tesco tokens once again! Please deposit tokens in the box situated outside Rang 2A.Junior Infant – 2nd classes had great fun using the children’s gardening tools we got from the last Tesco Token Scheme. Many thanks to all who contributed!


Tuismitheoirí Nua

Beidh oíche eolais na dTuismitheoirí Nua ann Dé Céadaoin 21ú Aibreán i halla na scoile ag 7.45 a chlog.

New Parents
An Information Evening for parents of children who are due to begin attending Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh in Sept 2010 will be held in our school hall on Wed 21st April at 7.45 pm


Ceoldráma

Bhí sceitiminí ar Rang NSB agus iad ag dul ar an ardán in Amharclann Clasach i gCluain Tarbh le linn Coirm Ghael Linn ar an 11/3/2010. Ceoldráma ‘Cairde sa Dufair’ a léirigh siad go muiníneach, mórtasach faoi stiúir an Mhúinteora Neasa Nig Shamhráin. Bronnadh dhá ghradam ar an rang as feabhas an ndráma.

Rang NSB had butterflies in their tummies as they went on stage in Clasach Theatre in Clontarf during Gael Linn’s annual drama event for schools, Coirm.They confidently and proudly presented a musical drama ‘Cairde sa Dufair’ under the direction of their teacher, Neasa Nig Shamhráin and received two awards for excellence.


Córfhéile

Ghlac banna ceoil sóisireach agus banna ceoil sinsireach na scoile páirt i gCórfhéile na Scoileanna san Airéana Náisiúnta Cispheile, Tamhlacht, ar an 12/3/2010, faoi stiúir Eoin Mhic Gearailt.Tá creidiúint mhór ag dul d’Eoin agus do na páistí as feabhas agus binneas an cheoil.

The school’s junior and senior céilí bands took part in Córfhéile na Scoileanna in the national basketball arena, Tallaght on the evening of 12/3/2010 under the direction of our Bandmaster, Eoin Mac Gearailt. Great credit is due to Eoin and to the children for their polished, disciplined and seemingly effortless performances!


Cúrsaí Spóirt

Tar éis turais fhada, chasta shroich buachaillí Rang a 6 CLG Baile Chrúc chun imirt i mbliots Cispheile Chumann na mBunscol ar an 11/3/10, faoi stiúir Bhean Uí Irile. D’imir siad thar barr, agus bhí na trí fhoireann sa roinn ar chomhscór ag deireadh an chéad babhta. D’imríodar arís, ach chaill buachaillí Scoil Uí Dhálaigh áit sa leath-chraobh de paointe amháin.Bhí béile deas acu i McDonalds ar an mbealach abhaile!

B’álainn an radharc iad an 15 cailín agus buachaill as Ranganna 3 agus a 4 nuair a chaith siad geansaithe spóirt nu na scoile (ár mbuíochas le Coiste na gCairde) den chéad uair ag bliots iománaíochta i CLG na Sáirséalaigh, Leamhcán ar an 12/3/2010. Cé nach raibh aon taithí ag na páistí óga seo imirt le chéile, d’oibrigh siad go dian mar fhoireann agus throideadar go dtí an nóimead deireanach i ngach ceann de na cheithre chluiche a d’imríodar. Ní raibh an t-adh leo, faraor, sna chéad trí chluiche, ach bhí an bua acu sa chluiche deireanach.Maith sibh a pháistí.

15 boys and girls from Ranganna 3 and 4 cut a dash when they appeared on playing field at Lucan Sarsfields wearing the new school jerseys kindly supplied by Coiste na gCairde on 12/3/10. These young pupils had not played together as a team before, but they worked well together and fought right to the last minute of every game at the annual hurling blitz. They were unsuccessful in their first three games, but won the fourth one. Well done all!


Rásaí Tras Tíre

D’eagraigh an Múinteoir Paula trialacha tras tíre do pháistí Ranganna 5 agus a 6 ar an 4/3/10. Roghnaíodh seisear buachaill agus seachtar gcailín le gabháil tríd go dtí rás tras tíre a bhéas ar siúl i gCill Droichid ar an 25/3/10.

 • Rachel Ní Dhiolúin
 • Gráinne de Búrca
 • Clár Cróc
 • Hannah Hilliard
 • Cáitín Cinseallach
 • Fína Nic Aodha
 • Clíona Nic Shuibhne

Buachaillí

 • Conall Ó hAodha
 • Cormac Ó Ceallacháin
 • Pól Ó Cromtha
 • Oisín Ó Conbhuí
 • Peadar Ó Fágáin
 • Caomhán Ó Conghaile

Coiste Glas

Bronnadh an dara Bhrat Glas ar an scoil le déanaí.D’fhreastail an Múinteoir Eithne, Cian Mac Eochaidh agus Emma Sweetman aran ócáid i bPáirc an Chrócaigh. Ghlac an Coiste Glas páirt sa tionscnamh "Green Energy for Schools" mar chuid de sin, chuaigh roinnt pháistí on gCoiste Glas ar thuras go Hewlett Packard. Mar chuid den fheachtas glas, iarraimid oraibh leanúint ar aghaidh ag tógáil isteach na bhfón poca. Tá 124 fón póca againn i láthair na huaire.Tá 500 ag teastáil uainn le clár bán idirghníomhach a fháil. Míle buíochas do gach duine a chabhraigh linn an dara bhrat glas a fháil.

Múinteoir Eithne and two students from the school, Cian Mac Eochaidh and Emma Sweetman, attended a ceremony in Croke Park to receive the school’s second green flag. The Coiste Glas took part in a project titled "Green Energy for Schools". As part of this project numerous students from the school were invited on a tour to Hewlett Packard. The students had a very enjoyable day. As part of the green campaign, we ask you to bring in old mobile phones that are not in use anymore. So far we have 124 , however we require 500 in order to get a new interactive whiteboard for the school. A big thanks to all those who helped us in achieving our second green flag.

Céilí

Bhí slua an-mhór i láthair ag Céilí na Féile Pádraig a d’eagraigh Coiste na gCairde i halla an CLG Léim an Bhradáin. Bhain gach duine ard-taitneamh as agus tá buíochas mór ag dul dár Múinteoir Rince, Brenda Uí Airt, a rinne Bean a’ Tí agus a d’ullmhaigh rince taispeáinteach ar dóigh!

The annual St Patrick’s Day Céilí organised by Coiste na gCairde was extremely well supported again this year. An enjoyable afternoon was had by all and we extend thanks to our Múinteoir Rince, Brenda Uí Airt, who was Mistress of Ceremonies and who presented a wonderful display of Irish dance with participants ranging from Senior Infants to Mums!

Seachtain na Gaeilge

Bhí gníomhaíochtaí eagsúla ar siúl ag gach rangleibhéal i rith na seachtaine. Buíochas mór le Maighréad Ní Éalaithe a d’eagraigh na himeachtaí.

Ranganna 5 agus 6

Ghlac roinnt dhaltaí grianghraf d’fhógraí i nGaeilge sa timpeallacht.Tá siad ar taispeáint sa phasáiste os comhair an tseomra foirne. D’eagraigh Maighréad Ní Éalaithe Tráth na gCeist do dhaltaí Ranganna 5 & 6 i halla na scoile.

Buaiteoirí

Sa chéad áit:

 1. Zachary Ó Concubhair
 2. Jaic Ó Baróid
 3. Aaron Ó Ceallaigh
 4. Seaghan Ó Foghlú
 5. Conchúr Ó Beacháin
 6. Rachel Ní Mhadagáin

Sa dara áit:

 1. Eoin Ó Cuillinn
 2. Cian Ó Duinn
 3. Susannah Al Fraihat
 4. Clíodhna Ní Annáin
 5. Émí Ní Ghiolla

Sa triú háit:

 1. Laoi Ó Murchú
 2. Conall Ó hAodha
 3. Clíona Nic Shuibhne
 4. Teamhair Ní Cheallaigh
 5. Adam Ó Dáimhín
 1. Éilis Nic Gabhna
 2. Pól Ó Cromtha
 3. Cheyenne Ní Sheanacháin
 4. Lauren Ní Dhubhlaoich
 5. Peadar Ó Neill

Rang a 4

Tharraing daltaí Rang a 4 siombail a sheasann do chultúir na h-Éireann. M.sh Seamróg, cruit, crosóg Bhríde, camán & sliotar srl..

Rang a 3

Léigh Rang a 3 Finnscéalta An Bradán Feasa agus Tír na n-Óg. B’éigean do na daltaí pictiúir a dhathú agus teideal a chuir air.

Rang a 2

Ghlac rang a 2 páirt i gCéilí na Scoile.

Rang a 1

Bhí tráth na gceist ar siúl i Ranganna 1A agus 1B. Rinne na daltaí focalchurdach agus ghlac siad páirt sa chéilí freisin.

Bhí tráth na gceist ar siúl i Ranganna 1A agus 1B. Rinne na daltaí focalchurdach agus ghlac siad páirt sa chéilí freisin.

Ranganna Naíonáin

Ghlac daltaí Ranganna na Naíonáin páirt i gcéilí na scoile. Chomh maith leis sin chuir na Muinteoirí scannáin Ghaeilge ar siúl i rith na seachtaine.


Easter
Easter is on the way
Kids start to say hip hip hooray!
The chocolate is coming to you
So much chocolate what to do
Eat it or share it?
Maybe just a little bit
All I know is that it's time to go
Hip hip hooray Easter is on the way.

Emma Ní Chorráin Rang 5B