Notaí Meitheamh

Fógraí na Scoile

 • Tá sé riachtanach go gcuirfear an scoil ar an eolas láithreach muna mbeidh daltaí ag filleadh go Scoil Uí Dhálaigh i Meán Fómhair 2011.
 • Ní mór do gach tuismitheoir a chabhraíonn le himeachtaí scoile ag a bhfuil daltaí i láthair Dearbhú Gardaí a bheith acu. Foirmeacha ar fáil crochta taobh amuigh d'Oifig an Rúnaí.
 • Beidh clúdach litreach le seoladh baile agus stampa air le seoladh chuig an oide ranga ar son gach dalta roimh 17/06/11.
 • Seolaigí ar ais na liostaí leabhar le íocaíocht chomh luath agus is féidir, le bhur dtoil. Ní glactar le hairgead i ndiaidh 10 a chlog ar maidin.
 • Beidh Lá Spóirt againn Déardaoin 09/06/11 má tá an lá tirim. Cuirfear níos mó sonraí abhaile níos gaire don lá.

School Announcements

 • It is imperative that parents notify us immediately of pupils not returning to our school in September 2011.
 • All parents who volunteer to help with school events involving pupils MUST have completed the garda vetting process. Forms are available from outside the office.
 • All pupils are required to supply an SAE (addressed to parents) to their class teacher before 17/06/11 for their end of year School Report.
 • Please return booklists with payment asap. Payment cannot be accepted after 10am.
 • School Sports day is Thursday 09/06/11, weather permitting. Details will be issued nearer that time.

Go raibh maith againn

 • Gabhaimid buíochas ó chroí le gach duine a thug síntiús airgid do Chiste an Chlóis. Tá admháil agus nóta buíochais seolta chuig gach tuismitheoir/comhlucht a thug síntiús, ach tá roinnt bheag síntiús nach raibh sonraí an deonaí leo. Deinigí cinnte de, mar sin, go gcuirtear sonraí an deonaí le gach síntiús. Más mian le deonaí a bheith anathnaid, ní mór é sin a chur in iúl don Phríomhoide nó don Chisteoir, Andy Nason c/o oifig an rúnaí.
 • Míle buíochas le gach teaghlach a thug tacaíocht do Chiste an Chlóis trí earraí a cheannach sa sráidbhaile ag Féile Léim an Bhradáin agus trí chácaí a dheanú agus a cheannach ag díolachán cístí Rang 6A.

Thank you

 • We extend a heartfelt thank you to all who have donated money to our Playground Fund. Receipts and acknowledgement notes have issued to all donors with the exception of a few parents and Corporate donors who omitted contact details. Please ensure that contact details are included with all donations. Donors who wish to remain anonymous should convey this to either the Príomhoide or to the Playground Fund Treasurer, Andy Nason, c/o the school office.
 • A huge thank you to all who supported our Playground Fund during the Leixlip Festival and by donating and purchasing cakes at Rang 6A cake sale on Friday, 10/06/11.

Tiomsaithe airgid

 • An chéad imeacht bailithe airgid eile ná pacáil málaí Tí Tesco i Maigh Nuad ar an Aoine 17/6/11 agus Satharn18/6/11. Beidh go leor deonaithe ag teastáil - tréimhsí 2 uair an chloig - tá sceilil crochta taobh amuigh d'Oifig an Rúnaí. Roghnaígí bhur gcuid amanna go luath, le bhur dtoil.
 • An imeacht dheireanach bailithe airgid ar son Chiste an Chlóis an scoilbhliain seo ná Ceolchoirm Mór le Kila in Óstán an Glenroyal, Maigh Nuad, Dé hAoine, 24/6/11 ag 7.30i.n. Cuirfidh Banna Ceoil na scoile tús leis an gceolchoirm. Seinnfidh siad le Kila ar feadh 20 nóim nó mar sin. Ticéid ar fáil gach maidin agus tráthnóna sa scoil, ó Griffin's Pharmacy, An Lána Glas agus ó Gleneaston Pharmacy. Is ócáid do theaghlaigh uile na scoile agus dá gcuid cairde é seo agus bainfidh daltaí uile na scoile tairbhe as an gclós nua, agus ba mhór linn go dtabharfaí lántacaíocht dó. Is féidir ticéid a chur in áirithe ach an fhoirm thíos a sheoladh ar ais láithreach. €15 do dhuine fásta, €5 do pháiste. Naíonán saor in aisce ar ghlúín dhuine fásta.

Fundraising

 • The next fundraising event will be bag-packing in Tesco, Maynooth, on Friday 17th and Saturday 18th of June 2011. A large number of volunteers are required so please sign up for a 2 hour slot on the roster which is posted outside the secretary's office.
 • The final fundraising event for our Playground Fund this school year will be a Concert in the Glenroyal Hotel, Maynooth on Friday 24/06/11 at 7.30p,m. Our school céilí band will open the concert with the main act, Kila. Tickets are available daily mornings and afternoons at the main door, from Griffin's Pharmacy, Green Lane and from Gleneaston Pharmacy. This event is for the whole school population, their families and friends. All pupils will benefit from the new playground so we urge all families to support it and help make the event a success and treat yourself to an enjoyable evening into the bargain! Tickets: Adults €15, children €5, toddlers free of charge on adult's knee.