Notaí Bealtaine

11/05/2011

Tiomsaithe airgid

 1. Buíochas mór le teaghlaigh uile na scoile as an tacaíocht iontach a thug sibh don chrannchur agus don díolachán cístí a bhí againn roimh Cháisc. Bailíodh beagnach €11,000! €40,000  an t-iomlán atá bailithe go dtí seo.
 2. An chéad imeacht bailithe airgid eile ná pacáil málaí Tí Tesco i Maigh Nuad ar an Aoine 17/06/11 agus Satharn 18/06/11. Beidh go leor deonaithe ag ag teastáil - tréimhsí 2 uair an chloig - beidh sceidil crochta taobh amuigh d'Oifig an Runaí ón 07/06/11. Roghnaígí bhur gcuid amanna go luath, le bhur dtoil.
 3. An imeacht dheireanach bailithe airgid don scoilbhliain seo ná Ceolchoirm Mór le Kila in Óstán an Glenroyal, Maigh Nuad, Dé hAoine 24/06/11 ag 7.30i.n. Cuirfidh Banna Ceoil na scoile tús leis an gceolchoirm. Seinnfidh siad le Kila ar feadh 20 nóim nó mar sin. Níl ticéad ar fáil go fóll.

Fundraising

 1. We wish to extend a huge thank you to all who supported our recent raffle and cake-sale which brought in almost €11,000, bringing the total collected to date for our School Playground Fund to €40,000!
 2. The next fundraising event will be bag-packing in Tesco, Maynooth, on Friday 17/06/11 and Saturday 18/06/11. A large number of volunteers are required so please sign up for a 2 hour slot on the roster which will be posted outside the secretary's office from 07/06/11.
 3. The final fundraising event for this school year will be a Concert in the Glenroyal Hotel, Maynooth on Friday 24/06/11 at 7.30p.m. Our school céilí band will open the concert with the main act, Kila. Tickets are not yet available.

Scrúdaithe Caighdéanaithe

 1. Beidh scrúdaithe caighdeánaithe á gcur ar ranganna 1-6  - Máirt 17ú go Déardaoin 19ú Bealtaine agus  Máirt 24ú go Déardaoin 26ú Bealtaine. Ba chóir do na daltaí go léir a bheith ar scoil na 6 lá sin.
 2. Cuirfear scrúdú caighdeánaithe ar na Naí Shinsir i rith na seachtaine dar thús 24/05/11. Ba chóir do na Naí Shinsir go léir a bheith ar scoil 25, 26, & 27ú Bealtaine 2011.

Standardised Tests

 1. Standardised tests will be administered to all pupils in ranganna 1-6 on Tuesday 17th to Thursday 19th of May and from Tuesday 24th to Thursday 26th of May 2011. Parents should ensure that all pupils attend school on those 6 days.
 2. Senior Infants will have their standardised tests on Tuesday 24th to Thursday 26th May 2011. Parents should ensure that all Senior Infants attend school on these 3 days.

Rudaí Eile

 • Tá sé riachtanach go gcuirfear an scoil ar an eolas láithreach muna mbeidh daltaí ag filleadh go Scoil Uí Dhálaigh i Meán Fómhair 2011.
 • Ní mór do gach tuismitheoir a chabhraíonn le himeachtaí scoile ag a bhfuil daltaí i láthair Dearbhú Gardaí a bheith acu. Foirmeacha ar fáil crochta taobh amuigh d'Oifig an Rúnaí.
 • Leanaigí ag seoladh dearbháin Tesco agus sean fóín phóca isteach chugainn, le bhur dtoil.
 • Beidh Lá Spóirt againn Déardaoin 09/06/11 má tá an lá tirim. Cuirfear níos mó sonraí abhaile níos gaire don lá.

Other Items

 • It is imperative that parents notify us immediately of pupils not returning to our school in September 2011.
 • All parents who volunteer to help with school events involving pupils MUST have completed the garda vetting process. Forms are available from outside the office.
 • Please continue to send in Tesco tokens and old mobile phones.
 • School Sports day is Thursday 09/06/11, weather permitting. Details will be issued nearer that time.