Naisc do Dhaltaí

Oideachas

Education


Britannica School - an online resource that provides a safe, age appropriate learning environment.

Conradh na Gaeilge

Scoilnet - Iárshuiomh oideachais na héireann Portal for Irish Education

IXL - Maths site for primary/secondary school level

Activity Sheets - related to O'Brien books

SumDog - Free games to make Maths fun

Éire Intliúil - Ingenious Ireland

Web Resources

Spóirt agus Spraoi

Sport and Play


Ogras

Eagraíonn Ógras réimse leathan d'imeachtaí spraoiúil, oideachasúla ar fud na tíre do dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach in óg-ghluaiseacht Ghaeilge, fhuinniúil, bhríomhar.

Ógras organises a wide range of fun and educational events throughout the country for young people who wish to participate in a fresh and energetic Irish language youth movement.

Cumann na mBunscol

Lárionad eolais faoi pheil, iománaíocht, agus camógaíocht, ón CLG.

The GAA's centre for information on football, hurling and camogie.

TG4 – Teilifís na Gaeilge

Eolas faoi na cláracha éagsúla a chraoltar.

Program information.

Google na Gaeilge

An t-inneal cuardaigh is cáiliúl agus is cumhactach ar domhan.

The world's most famous and most powerful search engine.

Radió na Gaeltachta

Seirbhís iomlán raidió do phobal na Gaeltachta agus do lucht labhartha na Gaeilge ar fud na tíre.

The complete radio service for the Gaeltacht community and for Irish-speakers around the country.

Vicipéid

Eagrán Gaeilge den ciclipéid ilteangach. A lán ailt aistrithe agus níos mó le teacht. Is féidir leat cabhraigh leo, más mian ...

The Irish-language edition of the multilingual encyclopedia. Many entries have been translated already and there are more to come. You can help out with the work, if you like ...

Seachtain na Gaeilge

Suíomh Idirlín Sheachtain na Gaeilge ina gheobhaidh tú blas don saghas imeachtaí a bhíonn ar siúl i rith na coicíse 3–17 Márta, 2008.

The web site for Seachtain na Gaeilge which provides a flavour of the kind of the kinds of happenings that will be part of the fortnight from March 3–17 2008.

Foclóirí agus áiseanna eile


Réimnigh Briathar

Áis teangeolaíochata an-úsáideach a thugann eolas faoi bhriathra na Gaeilge.

A very useful language service that provides information on Irish verbs and how to use them.

www.focal.ie

Is é seo an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar, DCU i gcomhar leis an gCoiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.

This is the National Terminology Database for Irish, developed by Fiontar, DCU in collaboration with An Coiste Téarmaíochta, Foras na Gaeilge.Foclóir bunúsach, a leithéid d'fhoclóir ar an líon agus a bheadh i ngnáthfhoclóir póca.

 

An Foclóir Beag

Foclóir Gaeilge ar an ngréasán.

An Internet dictionary of the Irish Language.

Tobar

Téarmaí Gaeilge don Earnáil Phoiblí

An Irish-language glossary aimed at the public services.


Ábhair eile


Déan Flexahedron

Cruthaigh bréagán iontach duit féin le páipéir amháin.

Build yourself a wonderful toy using only paper.

Smithsonian for Kids

Cuireann suíomh Iarsmalainn mhóir Mheiriceá i Washington an-fháilte roimh pháistí.

This great museum site in Washington, in America, puts out a big welcome for children.

The Big Zoo

Suíomh lena lán eolais faoi gach ainmhí ar domhain.

A site with information about nearly every animal on the planet.

Araltas

Suíomh le comhartha do gach clann in Éireann, beagnach.

A site with a crest for most Irish families.

Dearaigh Suaitheantas Duit Féin

Bain trial as uirlis deartha ag suíomh iarsmalainn an V&A i Sasana.

Design yourself a coat of arms using this tool at the V&A museum site in England.

Tóg Sráidbhaile

Suíomh i Sasana le huirlis chun "virtual village" a chruthú.

An English site that allows you to create a "virtual village".

Kildare.ie

Eolas faoi gach rud atá ag tarlú i gContae Chill Dara, go háirithe faoin rialtas áitiúil.

Information about everything happening in County Kildare, with particular emphasis on local government.

Fact Monster

Ciclipéid ghréasáin don aos óg.

A web encyclopedia for children.

Show Me

Suíomh i Sasana stiúrtha ag na h-iarsmalainn, le cluichí suimiúla.

A site run by the museums of Britain, with many interesting games.