Ióga

Cén ranganna:  Ranganna 1 - 3

Lá:   Luan

T-ám: 14:30 - 15:30

Suíomh: Halla na Scoile

Achar: 10 seachtainí

 Céad Seisiúin: 17/09/12

Seisiúin Deireanch: 26/11/12

Costas: € Le h-íoc le Bennery Rickard

Trealamh: Mata Ióga

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Rachaidh na daltaí amach an priomhdhoras. Pupils will exit through the main door.