Feilire na Bliana, 2011/12

The school calendar 2013/14 is available as a PDF file - please go to the Tuismitheoirí menu > Féilire na Scoile, 2013/14.


1. D’fhéadfadh go mbeadh gá le dátaí Briseadh lár-Téarma Feabhra agus Laethanta Saoire na Cásca le cloí le riachtanais Imlitir 0034/2011 de chuid an ROS.
To comply with DES Circular 0034/2011 Changes may required to February Mid-term break and Easter Holidays as part of contingency arrangements to make up for time lost due to unforeseen school closures.

 

2. Beidh Cruinnithe Foirne taobh amuigh d’am scoile as seo amach.
Staff meetings will be held outside school time from now on.

3. Cuirfear dátaí laethanta pleanála abhaile i bhfoirm nóta de réir mar a fhaighimid fógra.
Notification of dates of planning days will be sent home on receipt of notification to us.