Ealaín

Cén ranganna:  Rang 1 go rang 6

Lá: Luan

T-ám:  14:30 - 15:45

Suíomh: Seomra 11

Tús: 16/09/13 (ní bheidh rang 07/1013)

Críoch: 16/12/13

Costas: €60 le h-íoc leis an múinteoir Nóirín Nic Fhionnlaoich

Trealamh: Naprún

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Ba chóir na páistí a bhailiú ón bpríomhgheata ag 15:45. Pupils should be collected from the main entrance, Celbridge Rd. at 13:45.