Ealaín

Cén ranganna:  Rang 1 go rang 6

Lá: Luan

T-ám:  14:30 - 15:45

Suíomh:

Tús: 

Críoch: tar eis 8 seachtainí

Costas: €40 le h-íoc leis an múinteoir Laura

Trealamh: Naprún

Má tá suim ag do pháiste páirt a ghlacadh seol ríomhphost chugam ag muinteoirlaura5b@gmail.com

Ba chóir na páistí a bhailiú ó dhoras na Naíonán ag 3:45 i.n. Pupils should be collected from the Infants door at 3:45p.m.