Ealaín

Cén ranganna:  Rang 1 go rang 6

Lá: Luan

T-ám:  14:30 - 15:45

Suíomh: Seomra Rang 3A

Tús: 29/09/14

Críoch: 08/12/14

Costas: €50 le h-íoc leis an múinteoir Nóirín Nic Fhionnlaoich

Trealamh: Naprún

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Ba chóir na páistí a bhailiú ó dhoras na Naíonán ag 3:45 i.n. Pupils should be collected from the Infants door at 3:45p.m.