Banna Ceoil

Cén ranganna: Rang a 2 go rang a 6.

Lá 1:  Máirt

T-ám 1 :15:00 - 16:00

Suíomh: Seomra Rang 4B

Tús: 23/09/14

Críoch: 27/01/15

Costas: €75 duine, €130 beirt, €195 triúr le h-íoc leis an oifig

Trealamh: Feadóg stáin' Gereration D; lón breise

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Déanfar na páistí a aire idir 14:30 agus 15:00 sa seomra ina mbeidh an ceacht ceoil. Ba chóir iad a bhailiú ón  gclós gorm ag 4.00. Pupils will be supervised from 14:30 to 15:00 in the room assigned for the music class. They should be collected from the rear entrance door (adjacent to the blue playground) at 4pm.


Lá 2: Déardaoin (Céadaoin do dtí lár DF)

T-ám 2: 15:00 - 16:00

Suíomh: Seomra Rang 5A

Tús: 25/09/14

Críoch: 29/01/15

Costas: €75 duine, €130 beirt, €195 triúr le h-íoc leis an oifig

Trealamh:  Feadóg stáin' Gereration D; lón breise

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Déanfar na páistí a aire idir 14:30 agus 15:00 sa seomra ina mbeidh an ceacht ceoil. Ba chóir iad a bhailiú ón  gclós gorm ag 4.00. Pupils will be supervised from 14:30 to 15:00 in the room assigned for the music class. They should be collected from the rear entrance door (adjacent to the blue playground) at 4pm.