Banna Ceoil

Cén ranganna: Rang a 2 go rang a 6.

Lá 1:  Máirt

T-ám 1 :15:00 - 16:00

Suíomh: Seomra 11

Tús: 24/09/13

Críoch: 28/01/14

Costas: €75 duine, €130 beirt, €195 triúr le h-íoc leis an oifig

Trealamh: Uirlis ceoil

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Déanfar na páistí a aire idir 14:30 agus 15:00 sa seomra ina mbeidh an ceacht ceoil. Ba chóir iad a bhailiú ón bpríomhdhoras. Pupils will be supervised from 14:30 to 15:00 in the room assigned for the music class. They should be collected from the main entrance door (adjacent to the Oifig).


Lá 2: Déardaoin

T-ám 2: 15:00 - 16:00

Suíomh: Seomra 9

Tús: 26/09/13

Críoch: 30/01/14

Costas: €75 duine, €130 beirt, €195 triúr le h-íoc leis an oifig

Trealamh:  Uirlis ceoil

Notaí: Ba chóir ná táillí a íoc leis an múinteoir/oifig ar an gcéad lá. Fees should be given to the teacher/office at the first lesson.

Déanfar na páistí a aire idir 14:30 agus 15:00 sa seomra ina mbeidh an ceacht ceoil. Ba chóir iad a bhailiú ón bpríomhdhoras. Pupils will be supervised from 14:30 to 15:00 in the room assigned for the music class. They should be collected from the main entrance door (adjacent to the Oifig).