Busanna

Páistí Leamhcáin agus Chill Droichid

Tá busanna na Roinne Oideachais ar fáil do pháistí a bhfuil cónaí orthu i Leamhcán agus i dTuaisceart Chill Droichid, sé sin má's í Scoil Uí Dhálaigh an Gaelscoil is gaire dóibh. Tugtar saor-thaisteal do dhaltaí a chónaíonn níos mó ná dhá mhíle slí ón scoil. Eisítear na ticéid ag Bus Éireann agus cuirtear amach chun na scoile iad.

Is féidir ticéad in aghaidh an téarma a cheannach ó Bhus Éireann muna bhfuil an dalta i dteideal saor-thaisteal. Téigh i dteangbháil Bríd Ní Sheachnasaigh má tá aon chabhair uait mar gheall ar na busanna seo.

Léigh freisin "Iompar ar an mbus", A(4) i Polasaí Cód Iompair.

Lucan and Celbridge Pupils

The Department of Education provide buses from Celbridge and Lucan. Pupils who live more than 2 miles from the school and whose nearest Gaelscoil is Scoil Uí Dhálaigh are eligible for free transport. Bus Éireann issues free tickets through the school. Pupils who are not eligible for free transport may apply for concessionary tickets available directly from Bus Éireann for a termly fee. If you have any problems please contact Bríd Ní Sheachnasaigh.

See also "Behaviour on the school bus", A(4) in the Code of Discipline.