An Bord Bainistíochta

An Bord


The Board of Management

Tá Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh faoin stiúir Bhoird Bainistíochta ina mbíonn athair agus máthair dhaltaí atá ag freastal ar an scoil faoi láthair, ionadaí na múinteoirí, an príomhoide, beirt ionadaí an Phátrúin ó Choiste na gCairde agus beirt ón bpobal páirteach.

Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh is governed by a Board of Management comprising a staff representative, the principal, a father and a mother of pupils currently attending the school, two members representing the Patron from Coiste na gCairde and two members from the community.

'Siad comhaltaí an Bhoird reatha ná (2011-2015):

Members of the current Board are (2011-2015):

 

Oifig Pairtnéir Oideachais Ainm
Cathaoirleach An Pátrún Mairéad Nic Mhathúna
Cisteoir Tuismitheoirí Gearóid Ó hÓgáin
Teagbhálaí Coiste Cairde/Bord bainistíochta An Pátrún Paula Ó Baoill
Oifigeach TFC agus Feachtas Glas Tuismitheoirí Mary Mhic Shuibhne
Oifigeach Árachais, TA Foireann Teagaisc Deirdre Ní Dhuillearga
Cúram na bhFostaithe agus Cothabháil, TA Foireann Teagaisc Maebh Uí Irile
  Pobal Eilís Nic Searraigh
Oifigeach Slainte agus Sábháilteachta Pobal Seán Ó Casaide

 

Aidhmeanna


Aims

  1. Scoil lán-ghaelach Chaitiliceach, faoi phatrúnacht an Ardeaspaig, a bhunú agus a chothú, gur Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh is ainm don scoil sin.
  2. Oideachas tré mheán na Gaeilge amháin a chur ar fáil do pháistí laistigh de, agus fé réir ag rialacha na Roinne Oideachais do bhunscoileanna na tíre.
  3. An scoil a riaradh de réir Rialacha na Roinne Oideachais.
  1. To establish and maintain an Irish language medium, Catholic school, under the patronage of the Archbishop, which shall be named Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh.
  2. To provide an education exclusively through the medium of the Irish language within and according to the Rules for Primary schools of The Department of Education and Science.
  3. To manage the school according to the Rules of the department of Education and Science.