Leabhair na bPáistí

Leabhair na bPáistí

Leabhair Scoile

Faigheann an scoil na leabhair do na páistí i mí an Mheithimh. Iarrtar ar thuismitheoirí an t-airgead a chur chun na scoile ar an dáta ceart. Muna gcuireann beidh orthu na leabhair a fháil iad féin.

Tá sé fíorthábhachtach go mbeadh na leabhair ag an bpáiste ar an gcéad lá scoile.

School Books

In June of every year, the school arranges for the provision of books for the following school year. If the money is not received on the nominated day the parents/children themselves will have to get the books.

It is of the utmost importance that children have their books at the beginning of the school year.

Scéim Iasachta

Tá scéim cíosa leabhair sa scoil do leabhair léitheoireachta agus leabhair eile. Laghdaíonn sé an costas agus tugann sé réimse níos leithne leabhar do na páistí agus cuireann sé leabhair bhreise sa leabharlann.  

Book Borrowing Scheme  

There is a rental scheme for readers and some other books in the schools. This helps to reduce costs, to give a greater range of books to the children and to help with the class library.

 

Cúram na Leabhar

Ba chóir go mbeadh ainm an pháiste i nGaeilge ar gach leabhar agus cóipleabhar agus an t-ábhar scríofa ar na cóipleabhair. Ní mór na leabhair a choinneáil i riocht mhaith i rith na bliana.

Care of books

All books and copybooks should be clearly marked with the child's name in Irish and the subject marked on the copybook. All books etc should be kept in good order for the year.