Foirmeacha le Líonadh

Foirm Éigeandála / Emergency Form 2016/17

Tá sé fíor thábhachtach go líonfaí an fhoirm éigeandála agus go gcuirfí chun na scoile í a luaithe agus is féidir.

It is very important that completed emergency forms be sent back to the school in early September.


Foirm Iarratais 2017 - Application Form 2017

 

Foirm "An bhFéadfá Cabhrú"

"Can you help" Form

Bain úsáid as an bhfoirm seo chun insint don scoil conas is féidir leat cabhrú. Léigh Bealaí Praicticiúla le Cabhair a Thabhairt.

Sínigh an Foirm "An bhFéadfá Cabhrú" agus cuir ar ais chun na scoile í.

You use this form to communicate to the school what types of assistance you feel you could contribute. See Practical ways to help.

Sign the Help Form and send it back to the school.

Foirm Deimhniú Gardaí

Is iomaí slí phraicticiúl go bhféadfaí cabhrú linne agus le do pháiste, mar shampla:

  • Eagraigh imeachtaí breise do na páistí m.sh. céilithe lá spórt &rl.
  • Ofráil cabhair a thabhairt ar thurasanna scoile

Do roinnt gníomhaíochtaí bíonn seiceáil an Gharda Síochana ar na cuiditheoirí ag teastáil. Is féidir Foirm Deimhniú Gardaí a íoslódáil nó cruachóip a fháil ón gcóifrín taobh amuigh d’oifig an Rúnaí na scoile.Bheadh sé áisiúl go mbeadh an seiceáil leis na Gardaí déanta má tá tú ag smaoineamh ar bheith páirteach am ar bith ionas nach mbeadh aon mhoill ann ag an am go mbeifeá réidh le tosú.
 

There are many ways in which you can help, for example:

  • Help organise extra activities for children ie. céilithe, sports day etc.
  • Offer assistance on school tours.

For some activities helpers must be vetted by the Gardaí. You can download a Garda Vetting Form or find them at the cubby hole under the sign in book outside the secretary’s office in the school. It is useful to get this Garda vetting in place if you are ever thinking of getting involved in any case so that you will not be held back for when you do wish to participate.