Éide

Éide Scoile 

School Uniforms 


Na h-éadaí scoile á chaitheamh.

Bí cinnte go bhfuil ainm ar gach ball éadaigh.

Buachaillí:

 • Léine uachtair/bánbhuí
 • Carbhat breacán "Black Watch"
 • Bríste dúghorm
 • Geansaí/cairdeagan dúghorm le stríopa glas
 • Bróga dubh/dúghorm (moltar bróga gan iallacha do na naíonáin, más féidir é)

Cailíní:

 • Léine ar dhath an uachtair/bánbhuí
 • Carbhat breacán "Black Watch"
 • Pilirín breacán "Black Watch"/bríste dúghorm
 • Geansaí/cairdeagan dúghorm
 • Riteoga/stocaí uachtair/dubhghorm
 • Bróga dubh/dúghorm (moltar bróga gan iallacha do na naíonáin, más féidir é)

Ar fáil:

Siopa Éadaigh Grant
7 Sráid an Mháinéara, Baile Átha Cliath 7
Fón: 671 1837 agus 679 1626
Idirlíon: http:/www.schooluniform.ie
Ríomhphoist: tgrant@ireland.com

School Uniform

Be sure that every item has the child's name on it.

Boys:

 • Cream shirt
 • Black Watch tartan tie
 • Navy trousers
 • Navy jumper/cardigan with green band
 • Navy/black shoes (where possible, shoes without laces are recommended for the infants)

Girls:

 • Cream shirt
 • Black Watch tartan tie
 • Black Watch tartan pinafore/navy trousers
 • Cream/navy socks/tights
 • Navy/black shoes (where possible, shoes without laces are recommended for the infants)

Available:

Grant's Drapery Shop
7 Manor Street, Dublin 7
Phone: 671 1837 and 679 1626
Web: http:/www.schooluniform.ie
E-mail: tgrant@ireland.com

 

Éide Spóirt

 • Culaith aclaíochta scoile gorm ríoga agus glas
 • T-léine gorm ríoga/glas
 • Bróga reatha

Caithtear éide spóirt ar lá an chorpoideachais.

Ar fáil:

Ó Bernard Owens Menswear, Sráidbhaile, Léim an Bhradáin.

Sports Clothing

 • Royal blue and green school tracksuit
 • Royal blue and green T-shirt
 • Runners

The sports uniform may be worn to school on the day the children have P.E.

Available:
From Bernard Owens Menswear, Main street, Leixlip

 

Éide Samhraidh

Sa chás go n-éiríonn an aimsir an-te tá sé ceadaithe ag na páistí na heádaí seo a leanas a chaitheamh:

 • Bríste gearr dúghorm
 • Sciorta chadáis dúghorm
 • T-léine scoile

Summer Uniform

If the weather becomes very warm the children may wear the following clothes:

 • Navy shorts/bermudas/cotton skirt
 • School T-shirt