Fáilte

Fáilte Romhat

Welcome to Scoil Chearbhaill Dhálaigh.


Foirmeacha Iarratais Naí Shóisir 2015 agus do Ranganna eile ar fáil le híoslódáil go luath. Léigh an polasaí go cúramach led' thoil sula ndéanann tú teangbháil leis an scoil ag lorg eolais.

Application forms for Junior Infants 2015 and for entry to classes other than Junior Infants are currently being revised and will be available to download in the coming weeks. Please read the policy carefully before contacting the school with enquiries.

Booklists and requisites can be found under 'Tuismitheoirí' tab.

 

Scutail 2014

Scútáil 2014