Fáilte

Fáilte Romhat

Welcome to Scoil Chearbhaill Dhálaigh.


Tuismitheoirí / Parents

Notaí don tusimitheoirí / Notices to parent - 06/06/14

Notaí don tusimitheoirí / Notices to parent - 29/05/14An bhfuil cead tugtha agat go gcuirfí íomhá/obair do pháiste in airde ar shuíomh idirlíon na scoile?

Have you given permission for your child's image/work to be published on our school website?

Ar mhaith leat cabhrú le rang do pháiste? Ní bheidh cead agat muna bhfuil Deimhniú Garda agat.

Would you like to accompany your child's class on an outing/ help in the classroom? No Garda Vetting = No Volunteering in school. Not enough parent volunteers = no school outings.


Camogaiocht 2013

Camógaíocht 2013