Fáilte

Fáilte Romhat

Welcome to Scoil Chearbhaill Dhálaigh.


 

Scutail 2014

Scútáil 2014

Foirmeacha Iarratais Naí Shóisir 2015 ar fáil anseo. Léigh an polasaí go cúramach led' thoil sula ndéanann tú teangbháil leis an scoil ag lorg eolais.

Application forms for Junior Infants 2015 is available here. Please read the policy carefully before contacting the school with enquiries.

Booklists and requisites can be found under 'Tuismitheoirí' tab.